1

راهنما و توضیحات

علامه حلی ملایر
(دوره دوم)

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1400-1399

ویژه دانش پژوهان ورودی پایه دهم

پیش از آغاز فرآیند ثبت نام به نکات زیر توجه کنید:

1) نخست، فایل تعهدنامه انضباطی را از اینجا و فایل شرایط ادامه تحصیل در مراکز سمپاد را از اینجا دانلود و مطالعه کنید.

2) در طول فرآیند ثبت نام غیر حضوری، پیش از رفتن به مرحله بعد از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل نمایید؛ زیرا مسئولیت اطلاعات وارد شده به عهده شماست و پس از عبور از هر مرحله دیگر نمی توانید به مراحل قبل باز گردید و اطلاعات را ویرایش کنید.

3) پس از انجام فرآیند ثبت نام غیرحضوری، جهت تکمیل مدارک و امضای تعهدنامه ها ضروری است همراه مدارک مورد نیاز با رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان اعلام شده در دبیرستان حضور پیدا کنید.

4) زمان مراجعه حضوری:

- کلاس 301: شنبه مورخ 99/5/11 از ساعت 8:30 الی 10:30

- کلاس 302: یکشنبه مورخ 99/5/12 از ساعت 8:30 الی 10:30

5) مدارک مورد نیاز:

- اصل و تصویر شناسنامه عکس‌دار دانش آموز

- اصل و تصویر کارت ملی دانش آموز

- تصویر شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر

- 6 قطعه عکس 4 * 3 پشت نویسی شده

- کارنامه قبولی پایه های هشتم و نهم و برگ هدایت تحصیلی

- برگ خلاصه معاینات پزشکی و کارت واکسیناسیون

- اصل و تصویر حکم کارگزینی برای فرزندان فرهنگیان

- واریز حداقل مبلغ 10,000,000 ریال (والدین غیرفرهنگی) / 5,000,000 ریال (والدین فرهنگی) هنگام ثبت نام به حساب دبیرستان (کارت‌خوان در دبیرستان موجود است) (شهریه ثبت نام برای فرزندان فرهنگیان 9,880,000 ریال و برای سایرین 19,500,000 ریال)

6) پل‌های ارتباطی دبیرستان:

- تلفن ثابت: 32211410-081، 32244410-081

- آدرس پستی: ملایر، بلوار 15 خرداد، خیابان معلم، خیابان بهارستان، دبیرستان علامه حلی (دوره دوم) (کدپستی: 6571679947)

- پست الکترونیکی:

- info@m-helli.ir

- malayerhelli@gmail.com

- شماره حساب دبیرستان (بانک ملی): 4150160455002 (شناسه پرداخت حساب دبیرستان: 55200309504330620)

شاد تلگرام اینستاگرام

2

اطلاعات دانش آموز

اطلاعات دانش آموز

در تمام ورودی های این بخش، اطلاعات دانش آموز را وارد کنید.

نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی دانش آموز را وارد کنید
کد ملی
کد ملی دانش آموز را وارد کنید
نام پدر
نام پدر دانش آموز را وارد کنید
تاریخ تولد دانش آموز را وارد کنید
محل تولد
محل تولد دانش آموز را وارد کنید
محل صدور شناسنامه
محل صدور شناسنامه دانش آموز را وارد کنید
تعداد افراد خانواده
تعداد افراد خانواده دانش آموز را وارد کنید
شماره همراه
شماره همراه دانش آموز را وارد کنید
وضعیت جسمانی
نوع بیماری در صورت ابتلا
شماره سریال شناسنامه
شماره سریال شناسنامه دانش آموز را وارد کنید
آدرس دقیق منزل
آدرس دقیق منزل دانش آموز را وارد کنید
تلفن منزل
تلفن منزل دانش آموز را وارد کنید
کد پستی
کد پستی را وارد کنید
شماره ای که با آن عضو شاد هستید
شماره شاد دانش آموز را وارد کنید
وضعیت خانواده

اگر خانواده شما جزو موارد زیر می باشد، علامت گذاری کنید. (مستندات را به دبیرستان ارائه کنید)

پیش از رفتن به مرحله بعد، از صحت اطلاعات فوق اطمینان حاصل نمایید؛ زیرا امکان ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت.

3

اطلاعات پدر دانش آموز

اطلاعات پدر دانش آموز

در تمام ورودی های این بخش، اطلاعات پدر دانش آموز را وارد کنید.

نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی پدر دانش آموز را وارد کنید
کد ملی
کد ملی پدر دانش آموز را وارد کنید
شماره همراه
شماره همراه پدر دانش آموز را وارد کنید
میزان تحصیلات
میزان تحصیلات پدر دانش آموز را وارد کنید
شغل دقیق
شغل دقیق پدر دانش آموز را وارد کنید
محل دقیق کار
محل دقیق کار پدر دانش آموز را وارد کنید
کد پرسنلی (مختص پدر فرهنگی)
وضعیت جسمانی
نوع بیماری در صورت ابتلا

پیش از رفتن به مرحله بعد، از صحت اطلاعات فوق اطمینان حاصل نمایید؛ زیرا امکان ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت.

4

اطلاعات مادر دانش آموز

اطلاعات مادر دانش آموز

در تمام ورودی های این بخش، اطلاعات مادر دانش آموز را وارد کنید.

نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی مادر دانش آموز را وارد کنید
کد ملی
کد ملی مادر دانش آموز را وارد کنید
شماره همراه
شماره همراه مادر دانش آموز را وارد کنید
میزان تحصیلات
میزان تحصیلات مادر دانش آموز را وارد کنید
شغل دقیق
شغل دقیق مادر دانش آموز را وارد کنید
محل دقیق کار
محل دقیق کار مادر دانش آموز را وارد کنید
کد پرسنلی (مختص مادر فرهنگی)
وضعیت جسمانی
نوع بیماری در صورت ابتلا

پیش از رفتن به مرحله بعد، از صحت اطلاعات فوق اطمینان حاصل نمایید؛ زیرا امکان ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت.

5

فعالیت ها

فعالیت ها

با دقت مطالعه و علامت گذاری نمایید.

این فرم مبنای برنامه ریزی سال آینده خواهد بود.

تمایل به شرکت در تیم های کارسوق
عضویت در تشکل های دانش آموزی
طرح فراگیر قرآن سمپاد
همکاری والدین با دبیرستان
عضویت در انجمن های علمی و پژوهشی

عضویت در حداقل دو انجمن الزامی است.

فعالیت های ورزشی
اختراع ثبت شده
جشنواره ها
المپیادهای علمی (متوسطه دوم)

6

امور مالی

امور مالی

مبلغ کل شهریه براساس بخشنامه شماره 107/6030/5500 مورخ 99/4/12

مبالغ را به ریال وارد کنید؛ توجه کنید مجموع پرداخت ها باید با مبلغ کل شهریه برابر شود.

مجموع اقساط وارد شده با کل شهریه برابر نیست.
مرحله اول (پرداخت تا پایان مهلت ثبت نام) مبلغ به ریال
مرحله اول پرداخت نمی تواند خالی یا کمتر از نصف کل شهریه باشد
مرحله دوم مبلغ به ریال تاریخ پرداخت
تاریخ پرداخت این مرحله تعیین نشده است
مرحله سوم مبلغ به ریال تاریخ پرداخت
تاریخ پرداخت این مرحله تعیین نشده است
مرحله چهارم مبلغ به ریال تاریخ پرداخت
تاریخ پرداخت این مرحله تعیین نشده است
مرحله پنجم مبلغ به ریال تاریخ پرداخت
تاریخ پرداخت این مرحله تعیین نشده است

پیش از رفتن به مرحله بعد، از صحت اطلاعات فوق اطمینان حاصل نمایید؛ زیرا امکان ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت.

7

نتیجه پیش ثبت نام

علامه حلی ملایر
(دوره دوم)

پیش ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.

توجه داشته باشید، ثبت نام شما هنوز نهایی نشده است؛ جهت نهایی کردن ثبت نام همراه مدارک مورد نیاز با رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان اعلام شده در دبیرستان حضور پیدا کنید
زمان مراجعه حضوری:
- کلاس 301: شنبه مورخ 99/5/11 از ساعت 8:30 الی 10:30
- کلاس 302: یکشنبه مورخ 99/5/12 از ساعت 8:30 الی 10:30
حتما در هنگام مراجعه حضوری خودکار آبی همراه داشته باشید.

مدارک مورد نیاز جهت نهایی کردن ثبت نام در مراجعه حضوری:

- اصل و تصویر شناسنامه عکس‌دار دانش آموز

- اصل و تصویر کارت ملی دانش آموز

- تصویر شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر

- 6 قطعه عکس 4 * 3 پشت نویسی شده

- کارنامه قبولی پایه های هشتم و نهم و برگ هدایت تحصیلی

- برگ خلاصه معاینات پزشکی و کارت واکسیناسیون

- اصل و تصویر حکم کارگزینی برای فرزندان فرهنگیان

- واریز حداقل مبلغ 10,000,000 ریال (والدین غیرفرهنگی) / 5,000,000 ریال (والدین فرهنگی) هنگام ثبت نام به حساب دبیرستان (کارت‌خوان در دبیرستان موجود است) (شهریه ثبت نام برای فرزندان فرهنگیان 9,880,000 ریال و برای سایرین 19,500,000 ریال)

شاد تلگرام اینستاگرام